Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T20:44:25+02:00
1. Prorocy byli łącznikami między ludem wybranym (Izraelitami) a bogiem (Jahwe), przez nich trafiały na ziemię boskie rozkazy, prawa i nauki.
2. Jednym zdaniem na temat ksiąg... czego dotyczyły:
Księga Jozuego - Opisuje zajęcie przez naród wybrany ziemi obiecanej "Kanaan" oraz prace nad podziałem państwa Jozuego.
Ks. Sędziów - opisuje czasy przed zajęciem "Kanaan" opowiada historię sędziów : Otniel , Ehud , Barak , Gedeon , Jefte , Samson
Ks. Rut - Opisuje dokładniej historię czasu sędziów, klęskę głodową oraz migracje rodziny Elimeleka.
Ks. Nehemiasza – Opisuje historię powrotu z wygnania do Jerozolimy trzeciej grupy Żydów pod wodzą wielkiego przywódcy, Nehemiasza, który to mianowany gubernatorem postanowił odbudować mury Jerozolimy i zreformować kodeks prawny.
Ks. Judyty - Wezwanie Nabuchodonozor do walki z Medynami, opuszczony w swym wezwaniu po wygranej wojnie dokonuje krwawej zemsty na swoich wasalach.
Ks. Machabejska - Księga apokryficzna, opisuje powstanie machabejskie w Palestynie w okresie hellenistycznym za panowania Antiocha IV Epifanesa.
2009-09-17T23:44:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Jaką rolę w Izraelu odgrywali prorocy?
Prorocy - to wysłannicy Boga, mówiący często jakby w Boga imieniu. Byli oni świadomi faktu swego wybrania przez Boga.
2. Jednym zdaniem na temat ksiąg... czego dotyczyły:
Księga Jozuego-Księga ta zachęca wiernych do wytrwałości w wyznawaniu wiary i nie mieszania się z ludnością pogańską
Ks. Sędziów-Bohaterami Księgi są sędziowie, sprawujący władzę i sądy nad ludem izraelskim (sześciu sędziów większych oraz sześciu mniejszych).
Ks. Rut=Opisuje wydarzenia z epoki sędziów.
Ks. Nechemiasza-Opisuje historię powrotu z wygnania do Jerozolimy trzeciej grupy Żydów pod wodzą wielkiego przywódcy, Nehemiasza( pierwszym gubernatorem Jerozolimy)
Ks. Judyty-opisuje walki ludu Izraela, oblężenie miasta, i o tym jak Judyta, zdecydowana sama obronić miasto.
Ks. Machabejska-Księga opowiada o powstaniu machabejskim w Palestynie w okresie hellenistycznym.