Odpowiedzi

2010-01-04T15:43:12+01:00
Zgromadzenie ludowe, w starożytności jeden z podstawowych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo. Zgromadzenie ludowe posiadało rozmaite formy; w starożytnych Atenach, inaczej eklezja, istniało już w VII w. p.n.e. Uczestniczyli w nim wszyscy obywatele, którzy ukończyli 20 lat. Decydowało o wszystkich ważnych sprawach państwowych, mogło odwoływać urzędników, dokonywało sądów w sprawach przestępstw przeciwko państwu, mogło skazywać na wygnanie osoby zagrażające demokracji ateńskiej (ostracyzm).
3 2 3
2010-01-04T15:46:25+01:00
Zgromadzenie Ludowe-zbieranie się obywateli na rynku i głosowano na kogoś poprzez wrzucanie kamyków do skrzyni.
2 3 2
2010-01-04T15:47:31+01:00
Zgromadzenie ludowe było to zebranie wszystkich pełnoprawnych obywateli (mężczyzn) w jednym miejscu najczęściej agorze.
zgromadzenie to podejmowało w drodze jawnego głosowania decyzje o ważnych sprawach państwowych.
wybierali także wszystkich urzędników państwowych.
3 5 3