Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T20:32:04+02:00
Części mowy:
- Rzeczownik (kto? co?)
- czasownik (co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie)
- przymiotnik (jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?)
- przysłówek (jak? gdzie? kiedy?)
- przyimek ( w, pod, na, obok, pomiędzy, przy, między)
części zdania:
- podmiot ( kto? co?)
- orzeczenie ( co robi? co się z nim dzieje?)
- dopełnienie ( kogo? co? czego? komu? czemu? kim? czym?)
- przydawka ( jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?)
- okolicznik ( gdzie? kiedy? mimo co? mimo czego? dlaczego? pod jakim warunkiem? jak?)
2009-09-17T20:36:02+02:00
Częsci mowy
rzeczownik:
Mianownik (M) - Kto? Co?
Dopełniacz (D) - Kogo? Czego?
Celownik (C) - Komu? Czemu?
Biernik (B) - Kogo? Co?
Narzędnik (N) - Kim? Czym?
Miejscownik (Msc) - O kim? O czym?
Wołacz (W)- O!

przymiotnik:
jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?
czasownik:
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
liczebnik:
ile? który z kolei? Pytania o rożne odniesienia się do liczby.
zaimek rzeczowny
zaimek przymiotny
zaimek liczebny
przysłówek: jak? gdzie? kiedy?
zaimek przysłowny
przyimek
spójnik
wykrzyknik
partykuła

Części zdania:
podmiot: pytania rzeczownika
orzeczenie: pytania czasownika
przydawka:jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?
dopełnienie: pytania przypadków oprócz wołacza i mianownika
okolicznik:
1.Okolicznik miejsca(gdzie?dokąd?skąd?)
2.Okolicznik czasu(kiedy?jak długo?)
3.Okolicznik celu(po co?w jakim celu?)
4.Okolicznik sposobu(jak?w jaki sposób?)
5.Okolicznik przyczyny(dlaczego?z jakiego powodu?)
6.Okolicznik przyzwolenia(mimo co?pomimo czego?)
7.Okolicznik warunku(pod jakim warunkiem?w jakim wypadku?)
równoważnik zdania