Mam zadanie na jutro proszę o pomoc :( prosze o pomoc bo jestem zagrozona z tego przedmiotu

Dokonane w jednostce operacje gospodarcze wywołały następujące zmiany w składnikach bilansu :

lp. Zwiększenie(+) / Zmniejszenie(-) / Kwota
1. kredyty bankowe / zobowiazania wobec dostawców / 5700
2. ----------------------- / kredyty bankowe, rachunek bieżący/ 2500
3. należności od pracowników / kasa / 250
4. rachunek bieżący, kredyty bankowe/ -------------------/ 16300
5. Wartosci niematerialne i prawne, kredyty bankowe/ -----------/ 3500

zadania:
1. Sformułuj treść operacji gospodarczych, które spowodowały zmiany w składnikach bilansowych.
2. Określ typ operacji gospodarczych
3. Wskaż zmiany zachodzące w bilansie ( aktywa i pasywa)oraz operacje gospodarcze ktore spowodują lub nie spowodują zmiany sumy bilansowej

1

Odpowiedzi

2010-01-04T19:48:08+01:00
I operacje gospodarcze
1)zaciągnięcie kredytu bankowegona spłate zobowiazań wobec dostawcy d
kredyty bankowe zwieksza sie po ma zabowiązania wobec dostawców zmniejsza sie po wn 2)spłata kredytu bankwego kredyty bankowe sie zmniejssza po wn rachunekbieżący sie zmniejszy po ma 3)nie wiem jak do tego ma być 4)zaciągnięto kredyt rachunek bieżący zwiekszony wn kredyty bankowe zwiekszone ma 5)zakup licencji z zaciągniętego na ten cel kredytu wartościniematerialne iprawne sie zwieksza wn kredyty sie zwieksza ma
II do op 1) operacje gospodarcze wywołujące zmiany wyłącznie po stronie pasywów - nie wpływają one na zmianę sumy bilansowej, a jedynie na strukturę pasywów bilansu jeżeli operacje gospodarcze dotyczą wyłącznie pasywów, to kwota operacji zawsze zwiększa jeden składnik równocześnie pomniejszając drugi - równowaga zostaje zachowana, do op 2)operacje gospodarcze wywołujące zmiany równocześnie po stronie aktywów i pasywów, zmniejszające ogólną sumę bilansu operacja gospodarcza dotyczy równocześnie aktywów i pasywów, zmniejszając sumę bilansową, wtedy kwota operacji pomniejsza odpowiednie pozycje aktywów i pasywów przez co zmniejsza się ogólna suma bilansowa - równowaga zostaje zachowana.doop3) operacje gospodarcze wywołujące zmiany wyłącznie po stronie aktywów - nie wpływają one na zmianę sumy bilansowej, a jedynie na strukturę aktywów bilansu operacje gospodarcze dotyczą wyłącznie aktywów, to kwota operacji zawsze zwiększa jeden składnik, równocześnie pomniejszając drugi - równowaga zostaje zachowana, do op 4) i 5)operacje gospodarcze wywołujące zmiany równocześnie po stronie aktywów i pasywów, zwiększające ogólną sumę bilansu; operacja gospodarcza dotyczy równocześnie aktywów i pasywów, zwiększając sumę bilansową, wtedy kwota operacji powiększa odpowiednie pozycje aktywów i pasywów, co powoduje równoczesne zwiększenie się ogólnej sumy bilansowej aktywów i pasywów - równowaga zostaje zachowana,
4 4 4