Odpowiedzi

2009-09-17T20:47:59+02:00
- medycyna ( niszczenie komórek nowotworowych)
- geologia ( pomagają określić wiek skały)
- określają wiek wody
- energetyka jądrowa
- produkcja broni masowego rażenia
- przemysł i technika( służą do pomiaru grubości foli)
- izotop węgla C14 posłużył do oznaczania minerałów bądź szczątków zwierzęcych
- badania naukowe (przy ustalaniu mechanizmów reakcji chemicznych)
2009-09-17T20:48:04+02:00
-radioterapia
-medycyna
-radiodiagnostyka
-geologia
2009-09-17T21:56:37+02:00
Zastosowanie jako znaczniki
zastosowanie w radioterapii
zastosowanie do sterylizacji
zastosowanie w czujnikach – dymu
zastosowanie w elektrowniach jądrowych
zastosowanie w zasilaczach izotopowych