Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T21:00:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu niedaleko Nowogródka.
W 1807 r. rozpoczął naukę powiatowej szkole w Nowogródku. W 1815 r. wyjeżdża do Wilna, gdzie wstępuje na tamtejszy uniwersytet, ważny ośrodek kultury oświeceniowej na Litwie. Studiował na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych.Uczęszczał też na wykłady na Wydziałach: Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Równocześnie starał się o przyjęcie do działającego przy uniwersytecie Seminarium Nauczycielskiego.
Był jednym z założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów (1817).
W 1819 r. ukończył naukę, uzyskując stopień magistra.
W 1822 w Wilnie ukazał się pierwszy tom Poezyj (tu m.in. Ballady i romanse ).Nowatorstwo zbioru spowoduje, że rok 1822 zostanie uznany za datę przełomu romantycznego w Polsce.
W rok później Mickiewicz wydał drugi tom Poezyj. W jego skład weszły: Grażyna, II i IV cz. Dziadów.
Jesienią 1824 opuścił Litwę.Pięcioletni pobyt w Rosji odegrał ważną rolę w życiu Mickiewicza. Podróżował po Europie: Niemcy, , Czechy ,Szwajcaria, Włochy. W Rzymie doszła go wieść o wybuchu powstania w Warszawie.
Od listopada 1839 wykładał literaturę łacińską w Akademii w Lozannie, lecz jesienią 1840 r. przerwał działalność wykładową i objął katedrę literatury słowiańskiej w Collége de France. W marcu 1848 zorganizował Legion, walczący we Włoszech do lipca 1849. W 1855, podczas wojny krymskiej, udał się do Turcji, by wesprzeć akcję organizowania legionu polskiego do walki z Rosją. Zmarł 26 listopada 1855 r w Stambule, prawdopodobnie na cholerę.
Zwłoki jego pochowano na cmentarzu w Montmorency we Francji.
W 1890 trumna została przeniesiona do katedry wawelskiej w Krakowie.