Zapisz równanie reakcji za pomocą których można dokonać następujących przemian:

C --> CO --> CO₂ --> H₂CO₃ ---> CO₃²-

Określ typy reakcji chemicznych. Następnie:
a) oblicz masę cząsteczkową podanych substancji
b) podaj nazwy tych substancji
c) oblicz stosunek mas pierwiastków w podanym produkcje reakcji nr 1
d) Oblicz zawartość procentową węgla w CO₂

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T13:15:33+01:00
1. 2C + O2 ---> 2CO typ: synteza
2. 2CO + O2 ---> 2CO2 typ: synteza
3. CO2 + H2O ---> H2CO3 typ: synteza
4. H2CO3--->(pod wpływem wody, nad szczałką H2O) CO3(na górze 2-) + 2H(na górze +)

a) masa cząsteczkowa:
C = 12u
CO = 28u
CO2 = 44u
H2CO3 = 62u

b) C - węgiel
CO - tlenek węgla(II)
CO2 - tlenek węgla(IV)
H2SO3 - kwas węglowy

c) stosunek mas pierwiastków w CO
mC\mO = 12\16 = 3:4

d) 44u --- 100%
12u ---- x%
x = około 27%
Odp: Zawartość węgla w CO2 wynosi ok. 27%.
1 5 1