Oznaczajac przez "n" dowolna liczbe naturalna , zapisz :
a. roznice szescianu ilczny parzystej i kwadratu nastepujacej po niej liczby nieparzystej
b. liczbe, ktora przy dzieleniu przez 7 daje reszte 3
c. trzy kolejne liczby podzielne przez 4
;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T16:15:30+01:00
A)2n- parzysta
2n+1-nieparzysta

(2n)^3-(2n+1)^2

B)7n+3

c)4n, 4n+4, 4n+8