Odpowiedzi

2009-09-17T22:17:54+02:00
Faraon był monarchą absolutnym, dosłownie, na ziemi uosabiał Horusa, był więc czczony jako bóstwo i taką też władzę posiadał zarówno nad państwem jak i poddanymi, był również najwyższym kapłanem więc sprzeciw wobec niego równoznaczny był ze śmiercią lub wygnaniem na pustynie.
Rządy faraonów, miały charakter despotyczny, oznacza to że wszelkie decyzje w sprawach państwa i ludzi podejmował władca i nie musiał się z nich nikomu tłumaczyć, jego władza była dożywotnia i dziedziczna, dziedzicem zostawał najstarszy syn, pierworodny, lub córka ( były 4 takie przypadki). Faraon wyznaczał nadwornych architektów, skrybów, wszystkich kapłanów, generałów, sędziów i najwyższych urzędników, oczywiście wszystkie najwyższe funkcje sprawował osobiście, wyznaczeni przez niego ludzie byli jedynie zastępcami, lub doradcami. Najsłynniejszymi faraonami byli: Totmes III, Seti I, Ramzes II, Kleopatra.
3 3 3