Uzupełnij zdania.

Destylacja frakcjonowania to proces rozdzielania ____________ na _________ o różnych zakresach temperatur _________.
Kraking to pękanie długich __________________ na łańcuchy zawierające od 5 do 10 atomów węgla.
Kraking to sposób na ___________________________________.
Reforming to przekształcanie ________________ o łańcuchach _____________ w rozgałęzione.
Reforming to sposób na __________________________________.
Pirogenizacja (piroliza) węgla kamiennego polega na ____________ go bez dostępu ____________.
Piroliza to sposób na ______________________________________.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T16:30:16+01:00
Destylacja frakcjonowania to proces rozdzielania ropy naftowej na kilka frakcji różniących się składem oraz o różnych zakresach temperatury wrzenia składników.
Kraking to pękanie długich łańcuchów węglowych w węglowodorach na łańcuchy zawierające od 5 do 10 atomów węgla.
Kraking to sposób na otrzymywanie benzyny syntetycznej.
Reforming to przekształcanie pod wpływem wysokiej temperatury ogrzewanie lekkich frakcji ropy naftowej lub produktów krakingu o łańcuchach węglowodorowych w rozgałęzione.
Reforming to sposób na otrzymanie paliw o dużej liczbie oktanowej.
Pirogenizacja (piroliza) węgla kamiennego polega na ogrzewaniu go bez dostępu powietrza.
Piroliza to sposób na rozkład węgla kamiennego.
3 4 3