Zapisz wszystkie zwroty w czasie przesłym . :
1. Burglar
2. Break into the house
3. Climb through the window
4. Valuable jewels
5. Tie to a chair
6. Run away
7. Steal valuable jewels
8. Watch the burglar
9. Telephone the police
10. Start the investigation
11. Find some clues
12. Take fingerprints
13. A catch the thief
14. Arrest the thief
15 Go to prison

1

Odpowiedzi

2010-01-04T16:54:41+01:00
| SŁÓWKO| Po polsku | Czas Przeszły

1. Burglar - Włamywacz... czas przeszły niedostępny
2. Break into the house - Włamać się do domu - Broke into the house
3. Climb through the window - Wspiąć się przez okno - Climbed through the window
4. Valuable jewels - Wartościowe Klejnoty... Także błąd, czas przeszły niedostępny
5. Tie to a chair - Przywiązać do krzesła - Tied to a chair
6. Run away - Uciec - Ran Away
7. Steal valuable jewels - Ukraść wartościowe klejnoty - Stole valuable jewels
8. Watch the burglar - Oglądać włamywacza - Watched the burglar
9. Telephone the police - Zadzwonić na policję - Telephoned the policed
10. Start the investigation - Zacząć badanie/dochodzenie - Started the investigation
11. Find some clues - Znaleźć kilka rozwiązań - Found some clues
12. Take fingerprints - Pobrać odciski palców - Took fingerprints
13. A catch the thief - (Nie wiem czemu "A catch" bo raczej catch, ale) A caught the thief
14. Arrest the thief - Aresztować złodzieja - Arrested the thief
15 Go to prison - Iść do więzienia - Went to prison