Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T16:30:46+01:00
MED I UM TRANSMISYJNE
A N ALIZA
KRYPTOGRA F IA
GŁ O ŚNIKI
KA R TA GRAFICZNA
M YSZ
PROGRAMOW A NIE
KOMPU T ER
W Y SZUKIWARKA
K LAWIATURA
P A MIĘĆ MASOWA

LICZE NA NAJ:D
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T16:51:37+01:00
1.Informatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem ................
2.Globalna międzynarodowa sieć..............
3.Nauka o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem to ................
4.Informatyka po łacinie ............. co oznacza`wyobrażenie`.
5.Nazwę informatyka zaproponował ................. Marczyński.
6................................transmisyjne jest nośnikiem używanym do transmisji sygnałów w telekomunikacji i jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych.
7.Do głównej dziedziny należy...................
8............................urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
9...........................w matematyce oraz informatyce skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań
10...............................danych polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
11...........................dowodzenie twierdzeń to proces, w którym komputer rozstrzyga czy dane twierdzenie jest dowodliwe w jakiejś teorii, często przy okazji generując jego dowód. Twierdzenia te należą zwykle do rachunku zdań lub rachunku predykatów pierwszego rzędu.
Odp:
1.informacji
2.internet
3.kryptografia
4.informatio
5.Romuald
6.medium
7.analiza
8.komputer
9.algorytm
10.kompresja
11.automatyczne
46 4 46