Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T22:10:14+02:00
Rewolucja październikowa ( według kalendarza juliańskiego) w istocie rewolucja listopadowa, była przewrotem w Carskiej Rosji który doprowadził do upadku monarchii i caratu. Car Mikołaj II od początku swego panowania, nie zapowiadał się jako wybitny przywódca, był raczej słabym politykiem i miernym taktykiem. Feudalny system panujący w Rosji za Romanowów, nie udzielał się Rosjanom. Burżuazyjne podejście do spraw państwa arystokracji rosyjskiej oraz właścicieli manufaktur później fabryk, sprawiło, że lud rosyjski zaczął wychodzić na ulice miast domagając się swoich praw, podobnie jak niegdyś lud Paryża. Ludzie domagali się ustalenia dnia pracy (osiem godzin, wymiar etatu) podniesienia płac i opieki w mroźne rosyjskie zimy ze strony państwa - otwieranie noclegowni jadłodajni. W okresie I wojny światowej, Car postanowił sprzymierzyć się z Ententą przeciw państwom Centralnym, przekonany o potędze narodu szybko musiał pogodzić się z klęską na polu militarnym. To wszystko sprawiło, że Rosja stała się wprost idealnym podłożem do rozwoju myśli Karola Marksa, na czele wzburzonego, głodnego i zmęczonego wojną narodu rosyjskiego stanął Włodzimierz Lenin, obiecał obalenie tyranii cara i oddanie narodowi rosyjskiego Rosji w spracowane ręce, tak iż każdy mógłby otrzymać po równo wszelkich dóbr. Rewolucja była krwawa, w jej wyniku została wymordowana prawie cała Rosyjska szlachta, inteligencja, w tym rodzina Carska, władzę przejęły lokalne komitety partyjne na czele z Radą Komisarzy Ludowych i Leninem oczywiście. Po rewolucji zaczęły się fale rabunków i mordów wywoływane przez samozwańczych przywódców i byłych członków paramilitarnych oddziałów czerwonych, anarchia ogarniająca kraj przerodziła się w wojnę domową między bojówkami lokalnymi, białymi ( wojskiem carskim ) oraz oddziałom poległym centralnemu komitetowi (czyt. Leninowi). W tym okresie nie było możliwe wprowadzenie wielu reform, kraj popadał w ruinę a miejscowe dekrety konfiskowały wszelkie dobra na potrzeby "ogółu", bogaci właściciele ziemscy i fabrykanci zostali wywłaszczeni z własnego dorobku na potrzeby państwa. Powstało również wiele dekretów, np 10 listopada "Dekret o prasie" zabraniający wydawania jakichkolwiek tekstów zniechęcających do walk rewolucyjnych, pod karą śmierci. Doszło również do zawieszenia broni na froncie I wojny, 3 marca 1918 rząd bolszewicki wycofał Rosję z koalicyjnego udziału w I wojnie światowej zawierając w Brześciu traktat pokojowy z Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją , kosztem znacznych cesji terytorialnych na rzecz Państw Centralnych. Następnym posunięciem, było wywłaszczenie ziem należących do kościoła (prawosławnego) oraz upowszechnienie ateizmu wśród społeczeństwa, wprowadzono nakaz pracy i pracę przymusową, mianowano także nowych generałów i admirałów floty.
Celem Lenina, jak sam twierdził, nie było jednak zaprowadzenie dyktatury proletariatu w Rosji, ale na całym świecie, a zdobycie władzy w Rosji uznawał jedynie za pierwszy etap tego procesu.
19 2 19