Wskaż właściwy opis klimatu morskiego: Klimat morski charakteryzuje się:
a) dużą dobową i roczną amplitudą temp. powietrza, dużymi średnimi zachmurzeniami nieba, obfitością opadów atmosferycznych
b) małą dobową i roczną amplitudą temp. powietrza, dużymi średnimi zachmurzeniami nieba, obfitością opadów atmosferycznych
c) dużą dobową i roczną amplitudą temp. powietrza, małymi średnimi zachmurzeniami nieba, brakiem opadów atmosferycznych
d) dużą dobową i roczną amplitudą temp. powietrza,małymi średnimi zachmurzeniami nieba, obfitością opadów atmosferycznych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • mki
  • Rozwiązujący
2010-01-04T16:29:25+01:00