Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:44:08+01:00
Zad.21
V=⅓×π×r²×H
V=220ml=220cm³
ob=20πcm
20πcm=2πr
r=10cm
220cm³=⅓×22/7×(10cm)²×H
220cm³=22/21×100cm²×H
220cm³=2200/21cm²×H
H=2,1cm
Zad.23.
Vstozka=⅓πr²H Pb=πrl
Vwalca=πr²H Pb=2πrH
Vs=⅓π×3²×7
Vs=21πcm³
Vw=π×3²×4
Vw=36πcm³
Vfigury=2×21πcm³+36πcm³=78cm³

Pb walca=2×π×r×H
Pb=2×π×3×4
Pb=24πcm²

Pbstożka Pb=πrl
l²=7²+3²
l²=49+9
l²=58
l=√58cm

Pb=π×3cm×√58cm
Pb=3√58πcm²

Pfigury=24πcm²+2×3√58πcm²=24πcm²+6√58πcm²=6π(4+√58)cm²