Odpowiedzi

2009-09-17T22:36:20+02:00
Jadwiga Andegaweńska była jak na swoje czasy osobą niezwykłą, mimo iż była królem Polski, nie zwykła unosić się królewską dostojnością, wręcz przeciwnie była skromna, przez całe życie działała zgodnie z ideologią średniowieczną umartwiając się i poświęcając życie innym potrzebującym. Nie zostawiła po sobie, żadnych pism ani ksiąg, nie szukała rozgłosu ani nie dbała o pamięć pokoleń.
Jako król, szybko znalazła swoje powołanie biorąc pod opiekę chorych ubogich i potrzebujących, dzięki jej ofiarności powstało wiele szpitali i przytułków na terenie całego Królestwa Polskiego. Nie zwykła trwonić pieniędzy na błahostki, sama nie nosiła zdobnych szat i biżuterii, natomiast nie wahała się walczyć i ujmować w obronie innych, była wrażliwa na krzywdę ludzką zarówno materialną jak i duchową, często wstawiała się u swojego męża Władysława Jagiełły np. w sprawach chłopów. Dzięki jej staraniom możliwe było rozbudowanie Uniwersytetu Jagielońskiego. Uwielbiana przez połączone narody Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego po śmierci obdarzona kultem. Niezłomność, uczciwość i zapał w czynieniu dobra oraz nieposkromiony pęd w pomaganiu najbardziej potrzebującym wywarły wielki wpływ na dalsze losy Jadwigi, stała się ona bohaterką narodu godną naśladowania, osobą niekiedy utożsamianą z Maryją, w chwilach ciężkich dla narodu, powstaniach i zrywach często przypominana jako wzór cnót i postawy nie tylko kobiety ale także człowieka. To wszystko sprawiło, że została wpierw błogosławioną a następnie świętą.