Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-18T09:29:51+02:00
P nafty= d nafty *g * h nafty
P wody = d wody * g * h wody
P nafty = P wody
więc:
d nafty *g * h nafty = d wody * g * h wody
czyli:
d nafty * h nafty = d wody * h wody
ale:
h wody = h nafty -h
przeksztalcam:
-h nafty = -h + h wody //*(-1)
h nafty = h-h wody

jezeli chcesz jeszcze wyliczyc gestosc nafty to wzor taki:
d nafty= d wody * (h nafty -h przez h nafty)
teraz tylko podstaw
pozdrawiam
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T10:21:56+02:00
Korzystając z prawa naczyń połączonych:
Ciecz pierwsza o słupie wysokości h1 i gęstości d1 wywiera na pewnej głębokości ciśnienie
p = d₁*h₁*g
a ciecz druga o słupie wysokości h2 i gęstości d2 na tej samej głębokości wywiera ciśnienie
p₂ = d₂*h₂*g

Ciśnienia te muszą być równe p1 = p2, a więc po uproszczeniu mamy
d₁*h₁ = d₂*h₂
h1 jest o 20 cm niższa niż h2 czyli h₁=h₂-20
gdzie h₂-wysokość słupa nafty

d1= 1000 kg/m3, a d2= 800 kg/m3

1000*(h₂-20)=800h₂
1000h₂-20000=800h₂
200h₂=20000 /200
h₂=100 cm

Wysokość słupa nafty wynosi 100cm
1 1 1