Odpowiedzi

2010-01-04T17:05:47+01:00
Uprawnienia wobec władzy sądowniczej:
-na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów (bez kontrasygnaty)
-wskazuje 1 członka Krajowej Rady Sądownictwa (wymaga kontrasygnaty)
-powołuje I Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (nie wymaga kontrasygnaty)
-powołuje prezesów Sądu Najwyższego (bez kontrasygnaty)
-powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (bez kontrasygnaty)
-powołuje wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego (bez kontrasygnaty)
-powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (bez kontrasygnaty)
-ma prawo złożyć wstępny wiosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członka Rządu (bez kontrasygnaty) - art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji,
-ma prawo złożyć wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących następujące stanowiska (wymaga kontrasygnaty)
-dysponuje prawem łaski (nie wymaga kontrasygnaty)