Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:20:20+01:00
Po polsku:

Kolej transsyberyjska – sieć linii kolejowych głównie w azjatyckiej części Rosji wybudowana w latach 1891-1916. Jest to najdłuższa linia kolejowa na świecie, która przekracza 8 stref czasowych, a całkowita długość torów wynosi 9288,8 km.

Główny szlak to linia transsyberyjska, który prowadzi z Moskwy do Władywostoku przez: Niziny Nowogród, Omsk, Krasnojarsk i Irkuck. Od 2002 roku całkowicie zelektryfikowana. Około 30% całego eksportu Rosji korzysta z tej linii.

Drugi szlak to linia trans mandżurska, który pokrywa się z linią transsyberyjską do miejscowości Tatarskaja (300 km na wschód od Jeziora Bajkał). Od tego punktu linia kieruje się na południowy wschód w kierunku Chin i kończy swój bieg w Pekinie.

Trzeci szlak – linia trans mongolska – pokrywa się z linią transsyberyjską do Ułan Ude na wschodnim wybrzeżu Bajkału. Później kieruje się w stronę Ułan Bator, by zakończyć swój bieg w Pekinie.po rosyjsku:

Транссибирская железная дорога – сеть железнодорожных линий главным образом в азиатской части России выстроенная в годах 1891-1916. Есть то найдлужсза железнодорожная линия в мире, которая переступает 8 часовых поясов, а полная протяжность путей выносит 9288,8 км.

Главный путь то транссибирская линия, который проводит с Москвы к Владивостоку через: Низины Новгород, Омск, Красноярск и Иркуцк. От 2002 года полностью электрифицированная. Приблизительно 30% всего экспорта России пользуется этой линией.

Второй путь то линия транс манджурска, который обволакивается с транссибирской линией к местности Татарскайа (300 км к востоку от озера Байкал).


От этого пункта линия руководствуется на юго-восток в направлении Китая и завершает свой бег в Пекине.powinno być dobrze:*