Pod tłokiem o polu powierzchni przekroju poprzecznego S=100cm² odległym od dna cylindra o a=40cm znajduje się powietrze o temperaturze T₁=12 C i ciśnieniu p₁=1010hPa. Na tłok postawiono odważnik o masie m=20kg, przez co tłok obniżył się o ∧x=5cm. Jak zmieniła się temperatura powietrza w naczyniu?

1

Odpowiedzi

2009-09-18T12:49:55+02:00
a=40cm =0,4m
T₁=12 C =285K
p₁=1010hPa=1010*10²Pa
m=20kg,
Δ x=5cm=0,05m
S=100cm² =100*10⁻⁴m²
T2=?
ROZWIAZANIE:
z prawa Cleiperona:
p1v1=mRT1
p2v2=mRT2
mR nie zmienilo sie po obciazeniu
p1v1/T1=p2v2/T2
T2=p2v2T1/(p1v1)
gdzie:

V1=Sa=0,01*0,4=0,004m³
p2=p1+Q/S=mg/S=101000+20*9,81/0,01=120620Pa
V2=(a-Δx)*S=0,35*0,01=0,0035m³

podstawiam

T2=120620*0,0035*285/(101000*0,004)=297.81K

ODP

T2=297.81K=24,81°C

Pozdrawiam

Hans

Napisz czy taka jest odp10 3 10