Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:52:04+01:00
Emigracja ludności
(odpływ siły roboczej do innych krajów UE, brak wykwalifikowanych pracowników);

* Dziwne normy unijne, którym musimy sprostać
(ograniczenie połowu ryb, rejestrowanie produktów, Unia nakłada na nas kary np. za nadprodukcję mleka)

* Ograniczeniem niezależności państwowej
(straciliśmy istotną część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego, istnieje ryzyko, że nie zawsze będziemy traktowani jak równi partnerzy);

* Straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji
(wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii, wypływ pieniędzy z Polski do UE, wykupienie ziem przez cudzoziemców oraz różne firmy zagraniczne, wysokie nakłady finansowe, jakie Polska musi ponieść na przystosowanie warunków i przepisów panujących w kraju do wymogów unijnych, podwyżka cen żywności, nieruchomości i usług, upadek polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji, możliwość utraty części rynku krajowego z uwagi na wzrost konkurencji ze strony producentów UE);

* Globalizacja
(wzmoże się zacieranie różnic kulturowych, zacznie się wiele demonstracji prowadzonych przez antyglobalistów).


;))))
2 2 2