Odpowiedzi

2010-01-04T17:20:11+01:00
A) -3²-4razy 2razy(-2)=-8
b)1/4²-4razy1razy(-1/2)=2/8-4razy1razy-1
c)-1²-4razy0,2razy0,3=1-4razy0,2razy0,3=-3razy0,2razy0,3=-0,6razy0,2=-0,12
d)0,5²-4razy(-3/8)razy1=-3razy(3/8)razy1=-(9/24)razy1=-9/24