Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:05:58+01:00
I rozbiór Polski
Austria zagarnęła południową część województwa krakowskiego i sandomierskiego (po Wisłę), województwo ruskie i część bełskiego, skrawki Wołynia i Podola. Rosja zajęła ziemie białoruskie i tzw. Inflanty Polskie , Prusy natomiast Warmię, Pomorze bez Gdańska i Torunia, część Wielkopolski i Kujaw
II rozbiór Polski
Rosja zagarnęła ziemie białoruskie i ukraińskie, Prusy zaś ziemie rdzennie polskie: Wielkopolska, Kujawy, część Mazowsza, Toruń i Gdańsk.
III rozbiór Polski
Prusy zajęły wschodnie Mazowsze z Warszawą i tereny litewskie po Niemen, Austria Małopolskę, część Podlasia i Mazowsza terytoria na wschód od Niemna i Bugu - Rosja
2 3 2