Odpowiedzi

2010-01-04T17:15:06+01:00
-Did you have dinner last night? - Jadłeś obiad wczoraj wieczorem?
-Did you play a musical instrument when you were a kid? -Grałeś na instrumencie muzycznym kiedy byłeś dzieckiem?
-Did you live in Texas when you were a kid?- Żyłeś w Teksasie gdy byłeś dzieckiem?
-Did you watch TV yesterday? – Czy obejrzałeś telewizję wczoraj?
-Did she cook dinner yesterday? – Czy ona ugotowała obiad wczoraj?