Odpowiedzi

2010-01-04T17:07:31+01:00
1. dostojnik państwowy w Imperium osmańskim
2. tytuł władcy w niektórych państw muzułmańskich; osoba nosząca ten tytuł
3. pomoc dla oblężonego wojska, twierdzy
4. niewola u Turków lub Tatarów; ludność wzięta w jasyr w znacz. 1
44 4 44