Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T17:16:35+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:34:50+01:00
1.Jedna liczba jest od drugiej większa o 3.Ich suma wynosi 12.
x+y=12
y=x+3

x+x+3=12
2x=12-3
2x=9 /:2
x=4,5

y=x+3=4,4+4=7,5

2.Obwód pewnego prostokąta wynosi 76,4m.Długości bokówtego prostokąta różnią się 2metrami.Oblicz pole.
Obw=2a+2b=76,4

a-b=2
a=2+b
2(2+b)+2b=76,4
4+2b+2b=76,4
4b=72,4 /:4
b=36,2
a=2+36,2=38,2
P=a*b
P=38,2*36,2
P=1382,84m²