Zad 1.
Czym różnią się uzasadnienia władzy absolutnej podane w punktach a) i b)? Które z nich odnosi się do absolutyzmu oświeconego.

a)Władca jest sługą narodu, który powierzył mu rządy
b)Władca otrzymał swoje uprawnienia od Boga

zad 2.
Podkreśl główny cel reform przeprowadzony przez władców absolutnych.

a)Umocnienie religii katolickiej
b)Umocnienie władzy monarchy i zapewnienie państwu silnej pozycji
c)Troska o dobro poddanych

Z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:20:37+01:00
1. a [władca jest sługa narodu, który powierzył mu swoje prawa polityczne; władca przyznaje pewne wolności, a jednocześnie sprawuje władzę nad wszelką administracją; likwiduje pewne instytucje feudalne, inwestuje w rozwój nauki]
2.b