Odpowiedzi

2010-01-04T17:23:12+01:00
Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.
Działalność gospodarczą, możemy podzielić ze względu na kilka kryteriów:
1.Dochodowość
-działalność gospodarcza mająca na celu przynoszenie dochodu - taką działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne,
-działalność gospodarcza nie mająca za główny cel osiąganie korzyści finansowych - taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych sensu largo. Działalność taka prowadzą np. przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, nie zaś generowanie zysku,
-działalność non-profit - działalność nie przynosząca zysku finansowego. Ma ona natomiast przynosić korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.). Działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi. Dlatego też prowadzona jest ona najczęściej w formie fundacji.
2.Swobodę działalności
-działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.[2] Będzie to zatem m.in. działalność w zakresie:
- poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż,
-wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
-wytwarzania i obrotu paliwami i energią,
-ochrony osób i mienia,
-rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
-przewozów lotniczych,
-działalność nieregulowana - jest to działalność, jaka może być prowadzona według przepisów ogólnych, m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
3 5 3