Wpisz odpowiednie litery oznaczające przyczyny lub skutki kolonizacji greckiej we właściwe rubryki tabeli
A - groźba głodu
B- zasiedlenie Sycylii i powstanie Wielkiej Grecji
C- wzrost liczby mieszkańców Hellady
D- odnalezienie większej ilości bogactw naturalnych
E- powstanie nowych kolonii
F- rozszerzenie wpływów handlowych Greków
G- brak ziemi uprawnej
H- obawa przed wybuchem bratobójczych walk

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:27:20+01:00
Przyczyny:
A - groźba głodu
C- wzrost liczby mieszkańców Hellady
G- brak ziemi uprawnej
H- obawa przed wybuchem bratobójczych walk

skutki:
B- zasiedlenie Sycylii i powstanie Wielkiej Grecji
D- odnalezienie większej ilości bogactw naturalnych
E- powstanie nowych kolonii
F- rozszerzenie wpływów handlowych Greków

1 5 1