1.Napisz miejsca walk,w których dowództwo nad wojskami polskimi objęli hetmani:
A)Stefan Czarniecki
B)Jan Karol Chodkiewicz
C)Stanisław Żółkiewski

2.Podaj tereny sporne w koflikcie polsko-szwedzkim.

3.Podaj miejscowości związane z potopem szwedzkim.

4.Wymień miejsca bitew z powstania Chmielnickiego.

5.Podaj stolicę Polski z czasów Zygmunta Wazy.

Za pięć dobrych zrobionych zadań daję NAJ .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:37:37+01:00
A)Stefan Czarniecki:
- bitwa pod Żółtymi Wodami 1648 - dostał się do niewoli
- brał udział w ataku na łodziach zdobycie wyspy należącej do Szwecji 1658r.
- wygrał bitwę pod Czarnym Ostrowiem (1657) w której pokonał wojska sojusznika Szwedów, J. Rakoczego.
- dowodził oddziałami polskimi w walkach z Moskwą, zwyciężając pod Połonką (czerwiec 1660).

B)Jan Karol Chodkiewicz
- bitwa pod Kircholmem 1605r.
- Zdobył Parnawę, rozbił flotę szwedzką pod Salis.
- Chocim 1621r. (zginął)

C)Stanisław Żółkiewski
- bitwa pod Kłuszynem1610r.
- bitwa pod Cecorą 1620r. (zginął)
- 1596 tłumił powstanie kozackie S. Nalewajki,
- 1600 wziął udział w wyprawie do Mołdawii.


2.Podaj tereny sporne w konflikcie polsko-szwedzkim.
Inflanty, później także Pomorze.

3.Podaj miejscowości związane z potopem szwedzkim.
* Ujście - bitwa (podczas ataku Szwedów na Polskę od str. Wielkopolski), w której doszło do kapitulacji wojsk polskich (dowódcy magnaci, główny Krzysztof Opaliński) w zamian za potwierdzenie wolności szlacheckiej.
* Kiejdany - bitwa (podczas ataku Szwedów na Polskę od str. Inflant na Litwę), w której dowódca hetman litewski Janusz Radziwiłł uznał zwierzchnictwo Karola Gustawa i ogłosił związek Litwy ze Szwecją (zerwał unię z Polską). Liczył bowiem na pomoc Szwecji w walce z Rosja, a także na niepodległe (choć uzależnione od Szwecji) Wielkie Księstwo Litewskie, którego byłby władcą.
* Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie - listopad 1655 – 6-tygodniowe oblężenie zakończone niepowodzeniem Szwecji.
Gdańska, Lwowa i Zamościa - miasta obroniły się przed Szwedami
Oliwia - podpisanie pokoju w 1660r.

4.Wymień miejsca bitew z powstania Chmielnickiego.
* maj 1648 – klęska husarii polskiej pod Żółtymi Wodami i Korsuniem (gdzie do niewoli dostali się polscy hetmani).
* wrzesień 1648 - klęska wojsk polskich pod Piławcami (na wieść o nadciąganiu czambułów tatarskich, wojska polskie uciekły z pola bitwy, co doprowadziło do tego że Chmielnicki zaniechał własnej zemsty w zamian za to że Ukraina stanie się niepodległym państwem).
* lipiec-sierpień 1649 – Jeremi Wiśniowiecki zamyka się ze swoim 16-tysięcznym wojskiem w twierdzy Zbaraż,
* czerwiec 1651 Beresteczko – bitwa 60-tys. oddziałów polskich (dowodzonych przez samego króla) przeciwko 100-tys.armii kozacko-tatarskiej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków, rzezią kozaków, oraz powtórną zdradą Tatarów (chan widząc przegraną nakazał odwrót wojsk, a widząc, że Chmielnicki chce walczyć nadal kazał porwać go z pola bitwy).

5.Podaj stolicę Polski z czasów Zygmunta Wazy.
Na początku rządów Zygmunta Wazy stolicą był Kraków, później jednak władca zmienił stolicę Polski której stała się Warszawa.
2 4 2