Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:23:52+01:00
Topnienie lodowca, ablacja lodowca, proces zachodzący w części lodowca położonej poniżej linii wiecznego śniegu, polegający na zmniejszaniu się masy lodowca na skutek topnienia i parowania.

Głównymi przyczynami topnienia lodowca są:

1) nasłonecznienie (insolacja), powodujące m.in. nagrzewanie się kamieni (moreny) na powierzchni lodowca,

2) oddziaływanie ciepłych mas powietrza i ciepłych wiatrów,

3) opady deszczu,

4) działalność wód lodowcowych, pochodzących z topnienia wyżej położonych części lodowca.

Topnienie lodowca równoważone jest przez stale napływający lód z górnej części lodowca. Gdy lodowiec topnieje bardziej intensywnie, dopływ lodu nie równoważy jego ubytku i czoło lodowca się cofa, gdy lodowiec topnieje wolno, dopływ lodu przewyższa jego topnienie i czoło lodowca przesuwa się do przodu.