Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:26:22+01:00
Fotosynteza jest to wytwarzanie związków organicznych pod wpływem światła, stanowi podstawę życia dostarczając tlenu i ogromnej ilości związków organicznych. Jest to proces występujący na lądach i wodach oraz jest czynnikiem stabilizującym ilość tlenu w atmosferze. Dzięki niemu przez miliony lat obumarłe rośliny i plankton zamieniły się w środki powszechnego użytku, w zasadzie niezbędne do życia: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny. Znajomość wpływu różnych czynników środowiska na fotosyntezę pozwala nam na zwiększenie produkcji żywności poprzez stworzenie roślinom optymalnych warunków fotosyntezy i uzyskać jej największą wydajność np. w szklarniach. Wycinanie lasów zmniejsza powierzchnię do przeprowadzania procesy fotosyntezy. To daje nam nadmiar dwutlenku węgla w powietrzu czyli efekt cieplarniany. Aby temu zapobiec należy nie wycinać lasów oraz zakładać tak zwane szkółki leśne. Jednak najważniejsze znaczenie fotosyntezy jest takie, że produkty organiczne wytwarzane przez rośliny zielone stanowią podstawę do życia i rozwoju wszystkich istot żywych na Ziemi!