Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:26:20+01:00
Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, teoria, które podlegają weryfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.

* wg Tadeusza Kotarbińskiego to "...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem"
* wg Kazimierza Ajdukiewicza to "...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy procedurze sprawdzania"
* wg Józefa Pietera to "...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie".

Przykłady hipotez

* hipoteza Sapira-Whorfa (lingwistyka)
* hipoteza Riemanna (teoria liczb)
* hipoteza Goldbacha (teoria liczb)
* hipoteza continuum (teoria mnogości)
* hipoteza ergodyczna (mechanika statystyczna)


Chyba o to kaman xD

1 5 1