Odpowiedzi

  • mki
  • Rozwiązujący
2010-01-04T17:34:58+01:00
1.Pierwotnie zwany Abramem, pierwszy z hebrajskich patriarchów. Przypuszcza się, że był aramejskim kupcem
2. Abrahamowi została powierzona misja przekazu Słowa Bożego całej ludzkości
3.Gdy Abram miał 99 lat, ponownie objawił mu się Jahwe i obiecał niezmiernie liczne potomstwo. Abrahamowi za rok miał urodzić się syn, chociaż jego żona w to nie wierzyła. Jednak Pan ukazał jej łaskawość i uczynił to, co zapowiedział

4.Pan nadał mu imię Abraham, gdyż zamierzał uczynić go ojcem narodów. Abram, a odtąd już Abraham, miał zapoczątkować dynastię królewską
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:38:13+01:00
1.Abraham to pierwszy z hebrajskich patriarchów. Przypuszcza się, że był aramejskim kupcem.
2.Setki lat minęły od potopu. Ludzkość nadal się nie poprawiała. Równocześnie jednak szukała po omacku swego Boga. A Bóg milczał. W XIX wieku p.Chr. wreszcie nadeszła godzina Bożego objawienia się ludziom.
3.A przetoż z wiary jest dziedzictwo (Przymierza Abrahamowego, które obejmuje Kościół), aby było z łaski i żeby była warowna (pewna) obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich"
4.poprzez Izaaka praojcem Izraelitów, Izraelitów poprzez Izraela ojcem Izraelitów (Arabów). Imię Abraham zostało nam przekazane w dwóch różnych formach. W Biblii aż do Rdz 17,5 jest ono zapisywane jako „abram”. Później występuje On jako „Abraham”. Zmiana imienia jest znakiem, że Bóg powierzył my nową misję. Abraham miał się stać „ojcem wielu”. Obie formy są wariantami tego samego słowa.
2010-01-04T17:39:10+01:00
1.Pierwotnie wany Abramem; pierwszy z hebrajskich patriarchów.Przypuszcza się że był aramejskim kupcem.
2.Na przyjęciu wiary i postępowaniu zgodnie z nią.
3.Będzie ojcem wielkiego narodu i otrzyma błogosławieństwo Boże.
4.Zmiana imienia jest znakiem, że Bóg powierzył mu nową misję.
1 5 1