Zad 1.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Ziemia w ciągu jednej godziny obraca się wokół własnej osi o...
a)60 stopni. b)15stopni. c)4stopni. d)360stopni.


zad 2.Podkreśl wartość odpowiadającą różnicy długośći geograficznej między południkami AiB


a)30stopni.
b)60 stopni.
c)45 stopni.
d)15 stopni.1

Odpowiedzi

2010-01-04T17:38:03+01:00