Odpowiedzi

2010-01-04T18:00:26+01:00
Zamień na hektary:
3km² = 300 ha bo 1km² = 100 ha
0,02km² = 2 ha bo 0,01km² = 1ha
620m² = 0,062 ha bo 1m² = 0,0001 ha
135ar = 1,35 ha bo 1ar = 0,01 ha

Zamień na ary:
30km² = 300000 ar bo 1km² = 10000 ar
0,5km² = 5000 ar
1,2ha = 120 ar bo 1ha = 100 ar
470m² = 4,7 ar bo 1m² = 0,01 ar
2010-01-04T18:08:32+01:00
1km² = 1km * 1km = 1000m * 1000m = 1000000m²
1ha = 100m * 100m = 10000m²
1km² = 1000000m² =100 * 10000m² = 100ha
1a = 10m * 10m = 100m²
1km² = 1000000m² = 10000* 100m² = 10000a
1ha = 10000m² = 100 * 100m² = 100a

Zamień na hektary:
3km² = 300ha
0,02km²= 2ha
620m² = 6,2ha
135a = 1,35ha
Zamień na ary:
30km² =300000a
0,5km² = 5000a
1,2ha = 120a
470m² = 4,7 a
1 5 1