Co znaczą słowa Credo: "Jezus wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych"?

Uwagi do zadania!
*Dobrze byłoby się odwołać także do znaczenia słowa paruzja - czyli powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
*katechetka coś mówiła o Sądzie Ostatecznym.

zad. z podręcznika Droga do Emaus <- kl. II gimnazjum. Zad. z pierwszej gwiazdki na stronie 146.

2

Odpowiedzi

2010-01-04T18:00:59+01:00
Te słowa oznaczaja to, że Jezus gdy umarł na krzyżu poszedł do nieba, i jest teraz po prawicy Boga, a gdy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemie (paruzja) to będzie Sąd Ostateczny i każdy będzie przez niego osądzony.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:32:59+01:00
Jezus, kiedy umarł wstąpił do piekieł na trzy dni. Następnie wstał z martwych i wstąpił do nieba. (z tego co wiem nie jako duch - lecz z ciałem.) Usiadł po prawicy swojego Ojca, Boga. Prawica właśnie oznacza, że jest Jego synem hmm... z braku lepszego słowa powiem pierworodnym, jedynym i podobnie jak On sprawuje władze na ziemi. Przyjdzie na ziemię powtórnie, czyli paruzja, aby raz na zawsze wybawić ludzi z grzechu. Osądzi wtedy ludzi: jedni pójdą do piekieł, drudzy do raju - nie bd już pośrednika pomiędzy tymi dwoma stanami, czyli czyśćca. Będzie sądzić żywych i umarłych, czyli bd wtedy tak zwany 'koniec świata', ponieważ Jezus wraz ze swoim Ojcem nie będzie sądził tylko tych, którzy umarli, lecz i tych , którzy żyją.
14 3 14