Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:32:52+01:00
Program kropka;
var litera: char;--------{tu trzymamy biezaca litere}
-----licznik: integer;---{tu liczymy wystapienia a}
-----f: text;-------------{zmienna plikowa, dzieki niej czytamy ----------------------------nasz plik}

begin
----assign (f, 'dane.txt');----{przygotowujemy od odczytu plik ---------------------------------dane.txt wiążemy go ze zmienna ---------------------------------plikowa f}
----reset (f);-------------{otwieramy plik}
----licznik := 0;----------{ustalamy liczbę litera na 0 na początku ----------------------------programu}

-----while litera <> &#39;.&#39; do {ta pętla przegląda plik dopóki nie --------------------------------znajdzie .}
-----begin
------------read (f, litera); {czytamy literę z pliku}
------------if litera = &#39;a&#39; then licznik := licznik + 1; {jeżeli litera to ---------------------------------------------- a zwiększamy licznik}
-----end;

-----writeln (&#39;W danym pliku jest &#39;, licznik, &#39; liter "a".&#39;);
----------------------------------------{wypisujemy na ekran liczbę a}
-----readln; {czeka na naciśniecie ENTER, dzięki temu okno od --------------razu się od razu nie zamyka i można zobaczyć wynik --------------działania algorytmu}
end.

Znaki - zastępują tabulatory, które zadane.pl usuwa w odpowiedziach, w nawiasach klamrowych są komentarze. Najlepiej napisz na pw swój email to Ci to prześlę na pocztę, tu wygląda strasznie a jako załącznika nie akceptuje.

w razie problemów pisz na pw