Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T18:02:25+02:00
Ca + 2H₂O->Ca(OH)₂ + H₂
1 atom wapnia reaguje z 2 cząsteczkami wody i powstaje 1 cząsteczka wodorotlenku wapnia i 1 cząsteczka wodoru

O₂ + 2H₂->2H₂O
1 cząsteczka tlenu reaguje z 2 cząsteczkami wodoru i powstają 2 cząsteczki wody