Odpowiedzi

2009-09-18T20:24:29+02:00
Napisz czy votum nieufności do jednego ministra ma charakter konstruktywny. dlaczego?

Votum nieufności wobec 1 ministra nie ma charakteru konstruktywnego, ponieważ wniosek nie wskazuje kto miałby zająć miejsce odwoływanego ministra a tego wymagałby wniosek konstruktywny.
____________________________________________________________
Tak dla lepszego zapamiętanie wniosek konstruktywny czyli wniosek zawierający alternatywę.
____________________________________________________________

Na czym polega odp polityczna oraz konstytucyjna rady ministrów?

Odpowiedzialność polityczna rządu daje możliwość udzielania wotum ufności i votum nieufności przez (u nas) sejm czyli odwołania rządu.

Odpowiedzialność konstytucyjna to postawienie członków rządu przed Trybunałem Stanu za złamanie konstytucji lub innych ustaw i prawa (jest jeszcze inna możliwość, obecnie mniej popularna, w skrócie: izba niższa formułuje akt oskarżenia i go głosuje a izba wyższa pełni funkcję sądu).

________________________________________________________
Pamiętaj wybrać najlepszą odpowiedź- to korzyść dla Ciebie, odpowiadającego i innych korzystających z zadania.