1.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy strefami Ziemi wymienionymi poniżej:
a)Oddziaływanie hydrosfery na litosferę
b)Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę
c)Oddziaływanie atmosfery na biosferę
d)Oddziaływanie litosfery na atmosferę
e)Oddziaływanie hydrosfery na biosferę

2

Odpowiedzi

2009-09-18T18:22:46+02:00
A)woda drąży skałę
b)skraplanie
c)dzięki niej są możliwe dwa procesy:spalanie i wymiana gazowa
d)ukształtowanie terenu ma wpływ na klimat
e)dzięki niej jest możliwe życie
198 4 198
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T18:54:25+02:00
H-L – Zjawiska kresowe
A-H - Falowanie wód
A-B - Umożliwia roślinom i zwierzętom życie
L-A - W wyniku erupcji wulkan do atmosfery przenoszą się gazy i pyły.
H-B - Woda umożliwia roślinom i zwierzętom życie.

* Litosfera to powłoka skalna, pedosfera to gleba. Następnym razem proponuje poczekać, aż dostaniesz 3 z 3 odpowiedzi, zanim wybierzesz najlepszą.
364 3 364