Odpowiedzi

2010-01-05T01:16:20+01:00
~~Czas Prefekt~~ jest czasem przeszłym złożonym. Informuje o n o tym, co było, co sie wydarzyło, co ktoś zrobił, a do przekazania tej informacji potrzebne są dwa elementy: czasownik pomocniczy haben albo sein i trzecia forma drugiego czasownika. Haben i sein odmieniają się przez osoby i zajmują w zdaniu pozycję czasopwnika osobowego, a trzecia forma drugiego czasownika jest nie odmienna i zajmuje w zadniu ostatnie miejsce.

Słuchaliśmy muzyki.
Wir haben Musik gehört.

Mój brat mnie zbił.
Mein Bruder hat mich geschlagen.

Poszliśmy do kina.
Wir sind ins Kino gegangen.

Moja siostra urosła w czasie ferii 3 centymetry.
Meine Schwester ist in den Ferien 3 cm gewachsen.

W życiu codziennym, w mowie potocznej, używa sie najczęściej czasu Perfekt. W czasie tym czasowniki haben i sein tracą swoje podstawowe znaczenie:mieć i być.

~~Czas Imperfekt~~ to czas przeszły prosty. Można dzięki niemu opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości. Używany jest przede wszystkim w opowiadaniach, sprawozdaniach czy bajkach, szczególnie w języku pisanym. Do zbudowania zdania w tym czasie wystarczy tylko druga forma czasownika odmieniona odpowiednio przez osoby.
Pamietając formy prezentowane w tabeli, wiemy np. , że druga forma czasownika haben brzmi hatte, a czasownika sein brzmi war.

np. Gestern war es schön. (Wczoraj było ładnie.)
Die Klasse 8c hatte gestern nur vier Stunden Unterricht. (Klasa 8c miała wczoraj tylko 4 godziny lekcji.)

Do zbudowania zdania w tym czasie potrzebna jest druga forma czasownika, moezależnie od tego, czy jest to czasownik regularny (np.:kaufen-kaufte-gekauft), czy nieregularny (np.:helfen -half-geho0lfen).

Druga forma czsownika jest odmienna. Odmienia się przez osoby.
Czasowniki regularne
Ich kauf-te
du kauf-test
er/sie es kauf-te
wir kauf-ten
ihr kauf-tet
sie kauf-ten

Czasoweniki nieregularne
ich half
du half-st
er/sie/es half
wir half-en
ihr half-t
sie half-en

Zapamiętaj końcówki osobowe! Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej są takie same i zakończone na -te.

np. Monika "kaufte" alle Zutaten, und ich "half" ihr die Torte backen.
(Monika kupiła wszystkie produkty, a ja pomogłam jej piec tort.)

Um 12 Uhr "machten" wir eine Pause und "gingen" in den Park.
(O godz. 12 zrobilismy przerwę i poszliśmy do parku.)

Porównanie czasów w zdaniach:

Ja czytałam książke.

czas Perfekt
Ich habe gelesen.
czas Imperfekt
Ich liest.

Ja kupiłam kwiaty.
Perfekt
Ich habe Blumen gekauft.
Imperfekt
Ich kaufte Blumen.
5 5 5