1.
Chlopiec o masie 60 kg wskakuje z szybkoscia 5 m/s na stojący wózek. Wózek odjezdza wraz z chlopcem z szybkością 3 m/s.
Oblicz masę wózka

2.
Chlopiec wskakuje z szybkościa 6 m/s do stojącego wózka, odjeżdza wraz z chlopcem z szybkością 2 m/s. Masa wózka wynosi 150 kg. Ile wynosi masa chlopca

Zadania na pęd ciała z działu dynamik Newtona

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T23:38:31+01:00
Zad.1
pęd chłopca p1=m*V m- masa chłopca; V - prekość chłopca
pęd chłopca i wózka p2=(mchł+mwóz)*U gdzie U prędkość układu
z zasady zachowania pędu
p1=p2
m*V=(mchł+mwóz)*U
podstawiamy
60kg*5m/s = (60kg + x kg)*3m/s
300kgm/s = (180kgm/s + 3x kgm/s)
300 - 180 = 3x
120:3 = x
x=40 kg
Odpowiedź
masa wózka wynosi 40 kg.

Zad 2
pęd chłopca
p=m*V
pęd wózka z chłopcem
p1=(m+m1)U
p=p1
m*V=(m*U+m1*U)
m*V-m*U=m1*U
m(V-U)=m1*U
m=m1*U:(V-U)
m=150*2:(6-2)
m=300:4
m=75 kg
Rachunek jednostek
[m]=[(kg*m/s):m/s]
[m]=[kg]
Odpowiedź
masa chłopca wynosi 75 kg