Odpowiedzi

2009-09-18T19:08:47+02:00
* kresomózgowie dzieli się na dwie półkule połączone spoidłem wielkim; w każdej półkuli wyróżnia się płaty:
czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny, których powierzchnia jest silnie pofałdowana, tworząc zakręty i bruzdy. Zachodzą w nich procesy pamięciowe, kojarzenia, uczenia się; kresomózgowie odpowiada za emocje, koordynację ruchową, czucie, słuch, widzenie. * międzymózgowie - w nim znajdują się ośrodki głodu, sytości, pragnienia, termoregulacji, zapewnia też łączność z układem hormonalnym. * śródmózgowie uczestniczy w przekazywaniu impulsów nerwowych między międzymózgowiem i móżdżkiem; pierwotnie nadrzędny ośrodek wzroku i słuchu. * rdzeń przedłużony - w nim zlokalizowane są ośrodki: oddechowy, naczynioruchowy i sercowy. * móżdżek zawiaduje prawidłowym napięciem mięśni szkieletowych i uczestniczy w utrzymywaniu równowagi ciała i koordynacji ruchowej. Do warunków sprzyjających właściwemu funkcjonowaniu układu nerwowego, czyli do warunków gwarantujących pełnię zdrowia psychicznego, zalicza się:* równowagę życia emocjonalnego* rozwijanie pozytywnych emocji i unikanie negatywnych emocji* unikanie silnych stresorów, które mogą powodować realne zagrożenie zdrowia lub nawet życia i powodujących poważne skutki społeczne i prawne* właściwą organizację pracy - odpowiednio dużo czasu przeznaczonego na wypoczynek i unikanie nadmiernego , długotrwałego przemęczenia.