Wybierz praawidłowe: Na rzeźbę południowej/północnej Europy największy wpływ wywarła działalność lądolodu skandynawskiego w okresie czwartorzędu/trzeciorzędu.

Jaki typ ujścia mają rzeki Francji uchodzące do Zatoki Biskajskiej -Loara, Garonna? Dlaczego taki typ ujścia posiadają te rzeki?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:15:02+01:00
Na rzeźbę północnej Europy największy wpływ wywarła działalność lądolodu skandynawskiego w okresie czwartorzędu.

Loara i Garonna posiadają ujścia lejkowate. Powodem jest sypkość i miękkość podłoża na jakim płyną.

Mam nadzieję że dajesz najlepszą ;)
2010-01-04T18:17:26+01:00
Loara i Garonna posiadają ujścia lejkowate (estuarium). Powstały one w wyniku działania pływów morskich.
Przypływy i odpływy działają erozyjnie. Transportują one w stronę morza akumulowany przez rzekę materiał i w związku z tym poszerzają ujście rzeki, jednocześnie uniemożliwiając utworzenie się delty z akumulowanego przez rzekę materiału skalnego.

Na rzeźbę północnej Europy największy wpływ wyearła działalność lądolodu skandynawskiego w okresie czwartorzędu.
1 5 1