Odpowiedzi

2010-01-04T18:21:40+01:00
Msza święta jest dla chrześcijanina spotkaniem z Chrystusem obecnym w najświętszym sakramencie. Msza święta sama w sobie jest pamiątką ostatniej wieczerzy oraz Męki Jezusa. Ludzie, którzy uczęszczają na Msze nie tylko w czasie świąt, ale również w dzień powszedni wypraszają sobie u Boga łaski, które są nieocenioną pomocą. Jest ona również darem, jaki Chrystus zostawił nam na pamiątkę po sobie, aby przypominała nam, że On kiedyś nadejdzie. Chrześcijanin podczas liturgii słowa słucha słowa Bożego, które powinien rozważać w swoim sercu, aby być przykładem nie tylko słowem, ale również czynem dla innych. Msza święta jednoczy Kościół, lecz również stawia przed Nim wymagania, aby nadal trwał w wierze.
Wielkie zło czynią Ci, którzy lekceważą sobie uczestnictwo na coniedzielnych nabożeństwach oraz nie korzystają z sakramentu Pokuty oraz Eucharystii, gdyż nie mogą w pełni przeżywać tajemnicy Mszy świętej, a także łaski jaka jest nam - wierzącym dana od Jezusa. Komunia święta jest pokarmem duszy. Pokuta - oczyszczeniem i pojednaniem z Panem Bogiem.
77 3 77
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:22:40+01:00
Dla chrześcijan udział we mszy świętej jest spotkaniem z Bogiem. Podczas Mszy mogą się z nim spotkać i porozmawiać.
96 4 96