Napisz równania dysocjacji tych soli: Fe(mała 2)S(mała3), NH(mała4)NO(mała3), Cu(mała2)S, FeCl(mała2), AlCl(mała3), Na(mała2)SO(mała4), NaF, K(mała2)SO(mała3), MgCO(mała3), NaNO(mała2), Crl(mała3), Na(mała3)PO(mała4), CrCl(mała3) , MgBr(mała2) to trzeba bbrac z tabeli rozpuszczalnosci wodorotlenków i soli! Ważne!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-04T18:37:42+01:00
NH4NO3 --> NH4+ + NO3-
Cu2S --> 2Cu+ + S--
FeCl2 --> Fe++ + 2Cl-
AlCl3 --> Al+++ + 3Cl-
Na2SO4 --> 2Na+ + SO4--
NaF --> Na+ + F-
K2SO3 --> 2K+ + SO3--
MgCO3 --> Mg++ + CO3--
NaNO2 --> Na+ + NO2-
Na3PO4 --> 3Na+ + PO4---
CrCl3 --> Cr+++ + 3Cl-
MgBr2 --> Mg++ + 2Br-