TO są TYLKO 2 ZADANIA !!!!
PLIS pilne czekam na rozwiązanie 10 minut.
to jest zadanie 2/120 z Ksiązki dla 1 gimnazjum pt. MATEMATYKA to jest ta wersja z plusem ;d
Słynny obraz Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" ma wymiary 426 cm x 987 cm.Jaką powierzchnię ma ten obraz w metrach kwadratowych ? Wynik zaokrązglij do jedności.
1/120
Oblicz pola prostokątów o wymiarach:
3cm x 3mm 2km x 10m 100m x 100 cm 0,5 dm x 50 cm

PLSIS
proszę o obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:26:31+01:00
Zad1
a = 426 cm
b = 987 cm
P = 426 x 987 = 420462 cm2 = 42,0462 m2 ≈ 42 m2
zad2
P = 3mm x 3cm = 3mm x 30mm = 90mm2
P = 2km x 10m = 200000cm x 10cm = 2000000cm2
P = 100m x 100cm = 100m x 1m = 100m2
P = 0,5dm x 50cm = 5cm x 50cm = 250cm2