9.Działka ma powierzchnie 1250m2. Ile to arów?


10. Boisko ma powierzchnie 10800m2 Ile to km2?

11.Obraz ma powierzchnie 2470cm2.Ile to dm2?


13.Na działce o powierzchnni 1,75ha sad zajmuje 20% upraw. Ile m2 powierzchni działki zajmuje sad?


14.Na planie miasta w skali 1:500 park ma powierzchnie równą 50cm2. Oblicz powierzchnie rzeczywistą parku w arach!Błagam szybko! Ja musze się kuć do sprawdzianu i nie mam za dużo czasu a do tego jeszcze mam 2 kartkówki ofiaruje wszystkie punkty plissssssssss!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:50:04+01:00
Zad.9
1ar = 100m2 a więc 1250m2 = 12,5ar

zad.10
1km2 = 1000000m2 a więc 10800m2 = 0,0108km2

zad.11
1dm2 = 100cm2 a więc 2470cm2 = 24,7dm2

zad.13
1,75ha * 20% = 1,75ha *20/100 = 0,35ha
1ha = 10000m2 a więc 0,35ha = 0,35 * 10000m2 = 3500m2

zad.14
W tej skali wymiar liniowy (długość) jest w rzeczywistosci 500 razy większy od tego na mapie; pole powierzchni w rzeczywistości jest więc 2500 razy większe od tego na mapie, czyli
50cm2 * 2500 = 125000cm2
1ar = 100m2 = 1000000cm2
125000cm2=0,125ar