Zadanie1
Kwadrat i trójkąt mają takie same pola. Bok kwadratu ma tę samą długość co jeden z boków trójkąta, a wysokość trójkąta poprowadzona na ten bok jest równa 12.Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie2
Ile metrów kwadratowych wykładziny trzeba kupić na wyłożenie podłogi w prostokątnym holu, w którym jest troje drzwi o szerokości 0,8 m każde długość holu jest 3 razy większa od szerokości, a łączna długość listwy podłogowej jest równa 21,6m?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:44:23+01:00
1.
Pole trójkąta=Pole kwadratu
Pt= 1/2 a * h
Pt= 1/2 a * 12
Pt=6a
Pk= a2(kwadrat)
6a=a2
a=6
Pt= 36 cm3(sześciennych)

2.
24m : 8 =3m
9m * 3m=27m2(kwadrat)
Prostokąt :długość 3odcinki po 3 metry.
szerokość 3m